Generalforsamling d. 29.05.2019

[title_nd tag=”h2″ align=”left” title=”Generalforsamling d. 29/5-2019″]

Generalforsamling 2019 blev afholdt onsdag d. 29/5 kl. 19.00 i Røjle Forsamlingshus, Røjle Bygade 87, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden var:

Valg af dirigent.
•Formandens beretning
•Forelæggelse af det reviderede regnskab for perioden d.1/4-2018 – 31/3-2019. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår ændret kontingent 100 kr. fra 2020 Bestyrelsen foreslå at medlemmer der er tvunget medlem af andre grundejerforeninger kan optages som medlemmer for 50 kr. pr år. fra 2020.

Valg i henhold til § 3 – på valg er:
•Kasserer Marijanne Frandsen, Castorvej 27 Bestyrelsen foreslår genvalg
•Bestyrelsesmedlem Torben Vang, Orionvej 1 Bestyrelsen foreslår Per Christensen
•Suppleant
•Revisor John Povlsen, Capellavej 34 Bestyrelsen foreslår genvalg
•Revisorsuppleant Per Nielsen, Polluxvej 28 Bestyrelsen foreslår genvalg
•Eventuelt

Hent præsentationen fra generalforsamlingen her: