Bestyrelsen

Paul Enevold Jørgensen
Formand
Marijanne Frandsen
Kasserer
Lone Povlsen
Bestyrelsesmedlem
Per Christensen
Bestyrelsesmedlem
Morten Hansen
Bestyrelsesmedlem